Szerződési feltételek

Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei

 1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a D Bútor Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2234, Maglód Perczel Mór utca 42.; cégjegyzékszám: 13 09 109932; adószám: 13816355-2-13), mint a butorturkalo.hu webáruház üzemeltetője, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a butorturkalo.hu webáruházon keresztül vásárlást lebonyolító vevők (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit általánosan, keret jelleggel szabályozza.

1.2. A Vevő regisztrációjával, mint ráutaló magatartással a szerződés a Felek között létrejön a jelen ÁSZF alapján. Felek között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra, a  http:// butorturkalo.hu/aszf.pdf oldalon keresztül tekinthető meg és tölthető le. Egyébiránt Vevő a regisztrációjával az ÁSZF-ben foglaltakat minden további jognyilatkozat megtétele nélkül magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.3. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

 1. Szerződő felek

2.1. Szolgáltatói adatok:

Cégnév: D Bútor Trade Kft

Székhely: 2234, Maglód Perczel Mór utca 42.

Adószám: 13816355-2-13

Cégjegyzékszáma: 13 09 109932

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság

Képviselő: Petrikó Zoltán

Telefonszám: +36 70 942 4000

Honlap: butorturkalo.hu

E-mail cím: info@dbutor.hu

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

Telefonszám: +36 30 598 7210

E-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

2.2. Vevő:

Az a személy, aki a butorturkalo.hu weboldalon keresztül, előzetes regisztrációt nélkül, vagy azt követően vásárlást bonyolít le, így különösen, de nem kizárólagosan megrendelést eszközöl, szállítási szolgáltatást vesz igénybe.

2.3./ Felek

A jelen ÁSZF alkalmazása során Felek alatt a Szolgáltató és a Vevő értendő.

3./ Értelmező rendelkezések

ÁSZF:    általános szerződési feltétel

Vevő:    vevőnek tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető.

Info tv.:               az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Ptk.:      a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. ÁSZF módosításának szabályai

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításokat a hatályba lépésüket megelőzően legalább 15 nappal köteles az 1.2./ pontban megjelölt weboldalon közzétenni.

 1. A rendelés és szerződéskötés folyamata

5.1. Rendelési folyamat

A butorturkalo.hu web áruház elkötelezett híve a minőségi termékek szolgáltatásának. A termékekre vagy a termék-megnevezésekre kattintva az ügyfél a termék adatlapját láthatja, melyen feltüntetésre kerülnek: a termék tulajdonságai, kiszerelési egysége, készletinformációk stb. A vásárolni kívánt mennyiség beállításával és a bevásárló kosár szimbólumra történő kattintással kosárba kerül a termék. A web shop vevői felületének jobb felső oldalán elhelyezett „Kosár” gombra kattintva az ügyfél egy áttekintő oldalra jut, és bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek, találhatók bevásárlókosarában, illetve igény esetén változtathat annak tartalmán. A felületen van lehetőség ajándékutalvány és kupon beváltására is, mellyel rendelésének végösszegét csökkentheti.

Ha az ügyfél be kívánja fejezni a vásárlást, a „Pénztár” gomb működtetésével juthat tovább. A már regisztrált ügyfelek itt beadhatják vevő nevüket és jelszavukat, hogy a korábban eltárolt információk a rendeléshez felhasználásra kerülhessenek. Alternatív módon az ügyfél új ügyfélként regisztrálva berendezhet egy ügyfélszámlát vagy ügyfélszámla nélkül folytathatja a vásárlást. Lehetőség van egyszerű, regisztráció nélküli vásárlásra, így az alkalmi vásárlók lényegesen egyszerűbben és gyorsabban tudják befejezni a vásárlást.

A megrendelés a „Rendelés elküldése” gombra történő kattintással kerül lezárásra. Ezáltal kötelező ajánlat jön létre. A rendelés véglegesítése (rendelési ajánlat elfogadása, szerződéskötés) a szolgáltató által történik, visszaigazolás formájában, melyben a vevőt a megrendelés folyamatba iktatásáról tájékoztatja.

5.2. Szerződéskötés

A web áruházban feltüntetett termékválaszték szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak. Az ügyfél azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a megrendelési folyamatot a ” Rendelés elküldése ” gombra történő kattintással lezárja. Az ügyfél ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy rendelése beérkezett (rendelésigazolás). Ez a rendelésigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását, szerződéskötést.

5.3. Termék és vásárlási korlátozás

Az ajánlott áruk eladása a készlet erejéig történik. Nagyobb mennyiségű rendelési igény esetén kérjük, keresse fel kollégáinkat elérhetőségeink bármelyikén.

 1. Árak és csomagküldési díjak

A butorturkalo.hu web áruházban feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendőek és tartalmazzák a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű általános forgalmi adót (ÁFA).

6.2. Csomagküldési díjak

100.000 Ft-ot meghaladó rendelésekre a csomagolás és csomagküldés díját átvállaljuk, vagyis a kiszállítás Önnek ingyenes.

Ezen felüli díjszabásunk az alábbiak szerint alakul:

 • Kisebb mérettel és súllyal rendelkező termékek – például polcok: 1500 Ft.
 • Közepes méretű termékek – például 2 személyes kerti pad: 2000 Ft.
 • Közepes méretű, de nagyobb súlyú termékek – például homokozó, tetővel: 2500Ft.
 • Nagyméretű termékek – például garnitúrák: 3000 Ft.

Amennyiben egy küldemény logisztikai vagy technikai okokból több lépcsőben jut el az ügyfélhez, a csomagküldési költséget természetesen csak egyszer számítjuk fel.

Az itt felsorolt szállítási díjak kizárólag Magyarország területén érvényesek.

6.3.Túlsúly

50 kg feletti csomagsúly esetén pluszköltséget (790 Ft) számítunk fel!

 1. Szállítási feltételek

A szállítási határidő – amennyiben az az ajánlatban külön feltüntetve nem szerepel – 1-6 munkanap.

Ha nem lenne raktáron valamennyi megrendelt termék, a butorturkalo.hu kollégái írásban felveszik a vevővel a kapcsolatot és lehetőséget biztosítanak rész-szállítmány igénybevételére, amennyiben a hiányzó termék beérkezése 3 munkanapon túl várható.

Ha a megrendelt termék a későbbiekben már nem áll rendelkezésre beszállítói okból adódóan, a butorturkalo.hu web áruház a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 3 napon belül.

Ha a megrendelt árucikkel kapcsolatban minőségi kifogás merül fel, vagy esetleg a szállítás során megsérült, és abból adódóan felhasználhatatlanná vált, akkor azt a butorturkalo.hu web áruház díjmentesen kicseréli.

Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt, vagy hasonló terméket kaphat értékegyeztetéssel, illetőleg lehetősége van elállni a vásárlástól. Mindezekre az átvételtől számított 14 napon belül van lehetőség.

Mindazonáltal a butorturkalo.hu web áruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. Kérjük, minden esetben a kézhez kapott terméket körültekintően ellenőrizze felhasználása előtt.

Arra az esetre, ha a butorturkalo.hu web áruház a megrendelt árut saját hibáján kívül nem tudja kiszállítani, mivel a szállítójától nem kapta meg a terméket, a butorturkalo.hu web áruháznak joga van visszalépni a szerződéstől. Ezen esetben a butorturkalo.hu web áruház az ügyfelet haladéktalanul informálja és egy alternatív, hasonló terméket javasol számára. Ha nincs ilyen hasonlatos termék, vagy az ügyfél nem kívánja az így felajánlott alternatív termék szállítását, a butorturkalo.hu web áruház az ügyfél által már korábban eszközölt ellenszolgáltatásokat haladéktalanul visszatéríti.

Amennyiben a kiszállított árun szállításból adódó károk mutatkoznának, lehetőség szerint azonnal értesítendő a butorturkalo.hu web áruház vevőszolgálata. A butorturkalo.hu web áruház ezáltal megkapja azt a lehetőséget, hogy a kiszállítást végző vagy az azt biztosító cégnél megreklamálja a keletkezett károkat. Amennyiben az ügyfél elmulasztja a szállításból adódó kár jelzését, ennek semmiféle kihatása nincs törvényes garanciális jogaira.

 1. Tulajdonjog fenntartása

Amíg a Vevő által megrendelt áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, addig az a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a butorturkalo.hu web áruház beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

 1. Elállási jog

A hatályos vevővédelmi szabályok alapján minden vásárló, mint vevő 14 napos elállási joggal rendelkezik. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a butorturkalo.hu web áruház ügyfélszolgálatához fordulhat.

9.1. Elállással kapcsolatos tájékoztató

Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű címzett jognyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

2234, Maglód Perczel Mór utca 42. vagy info@dbutor.hu

Az elállás joghatásai

Amennyiben a Vevő szerződéstől eláll, úgy haladéktalanul, de legkésőbb a Vevőelállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül visszatérítésre a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is.  Visszatérítés esetén az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag pedig Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapja, vagy Vevő nem igazolja, hogy azt visszaküldte Szolgáltató részére bontatlan állapotban. Egyébiránt e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a legkésőbb határidő utolsó napján a terméket igazolhatóan postára adta, vagy azt egyéb módon Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő köteles viselni.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9.2. Elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem előírt az alábbiak vonatkozásában:

 • a Vevő, mint az általa megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a Vevő, mint vevő személyére szabott áruk értékesítése esetében;
 • olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza;
 • olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel.
 1. Fizetési módok és kedvezményt biztosító kuponok

Fizetési módok

Az áru kifizetése csak és kizárólag utánvéttel vagy előre utalással történhet.

10.1. Fizetés banki átutalással

Kérjük, a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelési számot vagy az ügyfélszámot is megadta az átutalási megbízás kitöltésekor. Kérjük, a számla összegét az alábbi számlára szíveskedjen átutalni:

D Bútor Trade Kft

Számlavezető Bank: BUDAPEST BANK ZRT
Számlaszámunk: 10103056 – 79535200 – 01005005

Az áru kiszállítását akkor indítjuk, amikor a rendelés ellenértéke a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

10.2. Fizetés Utánvéttel

Ezen fizetési mód igénybevétele során a fizetés  csomag kézhezvételekor a futárnak történik.

10.3. Kedvezményt biztosító kuponok

Kupon beváltásakor minden esetben figyelembe kell venni a specifikusan érvényes beváltási feltételeket, úgy, mint minimum rendelési mennyiség, érvényesség, stb. A kuponokon megtalálhatók a mindenkor szükséges információk. Vásárlásonként csak és kizárólag egy kupont lehet beváltani, illetve egy rendeléshez/ügyfélhez kötődő kedvezményt lehet csak igénybe venni. A kuponok készpénzre váltására, illetve korábbi rendelésekre vonatkozó, utólagos elszámolására nincs mód. A kuponok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, továbbá készpénzre át nem válthatók, illetőleg másra át nem ruházhatók .

 1. Adatvédelem

11.1. A butorturkalo.hu web áruház komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató, mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetőleg adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

11.2. Az adatkezelő pontos megjelölése:

Név:      D Bútor Trade Kft

Székhely és levelezési cím:         2234, Maglód Perczel Mór utca 42.

Telefonszám:    +36 70 942 4000

Email cím:           info@dbutor.hu

11.1. A Vevő felelősséggel tartozik az általa megadott személyes adatok helyes és a valóságnak megfelelő adattartalmáért. A téves vagy hiányos, vagy nem valós adattartalom miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

11.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy adatait az D Bútor Trade Kft -nek adja meg. Szolgáltató a Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

11.3. A D Bútor Trade Kft mint a web áruház üzemeltetője a vele kapcsolatba került ügyfelek adatait kiemelten bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át.

11.4. Kivételt képeznek ez alól: valamennyi alvállalkozó, akik a szerződés teljesítésekor a D Bútor Trade Kft -vel együttműködésben állnak, ebben az esetben a birtokukba kerülő adatokat tovább adni nem jogosultak.

11.5. A Vevő a regisztrációval minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése érdekében megadott személyes adatai adatkezelők adatbázisába bekerüljenek, és azokat adatkezelő a Vevő esetleges kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig – minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződés lebonyolítása és dokumentálása céljára felhasználja. Egyébiránt Szolgáltató adatkezelésére az Info tv. rendelkezései az irányadóak.

11.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy adataiknak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintettek – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti – hozzájárulása.

11.7. Adatkezelő gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Adatkezelő biztosítja a Vevőt, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra. Adatkezelő lehetőséget biztosít a Vevőnek arra, hogy a Vevőről nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható.

11.8. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Vevőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • vevőnév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a vevő bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes vevői adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

11.9.Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a butorturkalo.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak vevőinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a vevők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A hozzájárulást Vevő az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a vevők jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vevőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

11.10. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Vevő általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet, ha az bármelyik fél szándékában áll.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

11.11.. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév: DPD Hungária Kft

Cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Tevékenység: Szállítás

A fentieken túl a Vevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vevő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

11.12. Vevői jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Vevő jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Vevő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: D Bútor Trade Kft

2234, Maglód Perczel Mór utca 42.
E-mail:  info@dbutor.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül.

A Vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Vevő a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vevő az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény ) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Vevő szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vevővel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

11.13. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Vevő azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre a vevő hozzájárulása esetén hírlevelet küld.

11.14. Egyéb adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések

Szolgáltató rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a vevőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Vevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 1. Panaszkezelés helye

Vevői panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@dbutor.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 70 942 4000-es telefonszámon.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató, eladó szavatossági és jótállási felelősségére elsődlegesen a Ptk-ban, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak, egyébiránt a tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállási idő 1 év. A butorturkalo.hu web áruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Ha bármilyen hiba folytán megjelenne a termékek/kategóriák között, kérem, tekintse semmisnek és jelezze ügyfélszolgálatunknak

A butorturkalo.hu web áruház rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A butorturkalo.hu web áruház magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a vevők álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A butorturkalo.hu web áruház fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

A jelen ÁSZF valamennyi rendelkezésének meghiúsulása, hatályon kívül helyezése, érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egészének érvényességét.

A Felek jogviszonyában a jelen ÁSZF rendelkezésein túl az irányadó jogszabályok különösen, de nem kizárólagosan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

 1. Az ÁSZF nyomtatható verziója

Az „ÁSZF letöltés” linkre történő kattintással az ügyfélnek lehetősége adódik az ÁSZF nyomtatóbarát verziójának letöltésére, amelyet kinyomtathat vagy lokálisan tárolhat.

Utolsó módosítás dátuma: 2017-06-01